Välkommen till SE*Eltials

12D21590-7607-4EBC-BE30-9E6219917CFB

 

Vi finns i Kalmar och föder upp den härliga kattrasen Ragdoll i liten skala.

Vi följer Scandinavian Ragdoll Club och Ragdollklubbens rekommendationer vad beträffar hälsoprogram och tester inför avel. Det innebär att katterna DNA-testas för HCM (MYBPC3) N/N, hjärta och njurar skannas UA, samt att de blodgrupperas av veterinär innan de tas i avel.

Titta runt på hemsidan, och följ oss gärna på Facebook på sidan Eltials Ragdolls i Kalmar 

och Instagram eltials_ragdolls

Känn Dig Välkommen!

                 diplomeringslogo_webb